Life science

Les relacions comercials en aquest sector destaquen per tenir característiques pròpies, donant lloc a una difosa utilització de cert tipus de contractes en relació amb els quals Muntlaw ofereix un assessorament recurrent o puntual.

D’entre aquests contractes, destaquem els següents:

i. Llicència

ii. Co-màrqueting

iii. Co-promoció

iv. Assaigs clínics

v. Distribució

vi. Fabricació

vii. Externalització de serveis

viii. Joint-ventures

Muntlaw pot oferir recolzament jurídic en els àmbit esmentats amb solvència i professionalitat.

Advocats especialitzats