Concursal i reestructuracions

Reestructuracions Empresarials

Muntlaw presta assessorament en les estratègies legals en dret concursal perquè les reestructuracions empresarials assoleixin els seus objectius, buscant solucions eficaces i fent prevaldre un assessorament especialitzat i creatiu en la implementació de plans de viabilitat.

Refinançament de deute

Muntlaw presta recolzament jurídic a deutor o a creditor en operacions de refinançament i reestructuració del deute, tant en modificacions de termes i condicions com en operacions de capitalització de crèdits, venda d’actius o unitats de negoci i similars, tant dins com fora d’un concurs de creditors.

Concursal

Muntlaw compta amb professionals amb una àmplia experiència en procediments de concursos de creditors, tant com lletrats de la concursada o creditors com Administradors Concursals designats pels jutjats mercantils.

Les principals qüestions tractades per Muntlaw son:

i. Preparació i presentació de concursos de creditors voluntaris i necessaris

ii. Impugnació i reconeixement de crèdits

iii. Representació i defensa de creditors en totes les fases del procediment

iv. Incidents concursals de resolució de contractes civils i mercantils, i exercici d’accions rescissòries

v. Preparació, redacció i negociació de convenis de creditors

vi. Intervenció com a advocats-administradors concursals