Avís legal

Titular del web i de l’aplicació:
El lloc web i l’aplicació són propietat de MUNTLAW ABOGADOS, S.L.P. (En endavant, “MUNTLAW”), proveït de C.I.F. B-66.972.522 i domicili social a Carrer Muntaner, 354, 3r-1a (08021 – Barcelona).

La utilització del lloc web i de l’aplicació està subjecta a les següents condicions d’ús. Preguem que es llegeixin atentament. El fet d’accedir al web i/o a l’aplicació i utilitzar els materials continguts en aquests implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús
1.1 El lloc web i l’aplicació contenen material preparat per MUNTLAW amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que dit material pugui no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense notificació prèvia.

1.2 El material contingut en el lloc web i/o a l’aplicació no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal o de cap altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica relació de cap mena entre advocat i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre MUNTLAW i l’usuari de la web i/o de l’aplicació. Per tant, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda a les mateixes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. Així mateix, l’usuari no ha d’enviar a MUNTLAW cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres advocats i haver rebut autorització per a remetre aquesta informació.

1.3 Els enllaços o links que contenen el lloc web i/o l’aplicació poden portar l’usuari a altres llocs, pàgines web i/o aplicacions gestionats per tercers, sobre els quals MUNTLAW no exerceix cap tipus de control. MUNTLAW no respon ni del contingut ni de l’estat d’aquests llocs, pàgines web i aplicacions i l’accés a aquestes a través del lloc web o de l’aplicació tampoc no implica que MUNTLAW recomani o aprovi el seu contingut.

2.- Limitació de responsabilitat
2.1 Qui utilitza la web i/o l’aplicació, ho fa pel seu propi compte i risc. MUNTLAW no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin detectar el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. MUNTLAW tampoc no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització del web i/o de l’aplicació, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi faciliti.

2.2 MUNTLAW no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web i/o de l’aplicació. En conseqüència, MUNTLAW no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari així com a tercers.

PRIVACITAT
De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que voluntàriament faciliti l’usuari seran incorporades per al seu tractament en un fitxer, degudament inscrit, titularitat de MUNTLAW, per tal de poder identificar-lo i contactar amb ell, així com per a facilitar-li qualsevol informació que sol·liciti.

En qualsevol cas, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, els quals podran ser exercits per ell i, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a:

MUNTLAW
Departament de Màrqueting i Desenvolupament de Negoci
Muntaner, 354, 3r-1a
08021 Barcelona

o a l’adreça de correu electrònica: info@muntlaw.com

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport. En el cas de representació, haurà de provar-ho mitjançant document fefaent.

MUNTLAW informa que té implementades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.

Xarxes socials
Posem en el seu coneixement que estem presents a les Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de MUNTLAW, a les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les que l’usuari de les Xarxes Socials, ja haurà acceptat. MUNTLAW, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar d’activitats productes o serveis de MUNTLAW, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes Socials puguin permetre.