Italia

Atesos els forts vincles comercials entre Espanya i Itàlia, els clients italians necessiten un assessorament jurídic a mida per poder satisfer completament les seves necessitats, cosa que a Muntlaw oferim partint d’un profund coneixement de la llengua i la idiosincràsia italiana i espanyola.

L’Italian Desk de Muntlaw uneix l’experiència i coneixement dels nostres professionals coordinant de manera transversal les diferents àrees de pràctica del despatx al servei del client espanyol a Itàlia i del client italià a Espanya, oferint un servei de qualitat en idioma italià.

Muntlaw, a més de prestar assessorament en la fase d’implantació al país (constitució de societats, sucursals i aliances d’empreses, contractes de distribució, agència, franquícia, etc.), intervé en nombroses operacions de reorganització societària, compravenda d’empreses, immobiliàries, concuros i litigis, oferint un avantatge competitiu i una resposta personalitzada als clients en funció de llurs necessitats específiques.

L’Italian Desk de Muntlaw està format per professionals italoparlants amb carrera a Itàlia, coneixedors de la cultura socioeconòmica italiana i àmplia experiència en múltiples branques del dret mercantil, així com en múltiples sectors d’activitat com el luxe, retail, etc.

Advocats especialitzats