Família

Muntlaw es conscient de les problemàtiques que poden sorgir en àmbit familiar i ha adquirit una notable experiència en la gestió d’aquestes situacions que, de vegades, poden ser difícils des d’un punt de vista emotiu o econòmic. És per això, que posa Muntlaw a disposició dels seus clients l’alt coneixement tècnic i experiència adquirits pels seus advocats en dret de família.

Podem enumerar, entre d’altres, els següents serveis:

i. Processos de nul•litat matrimonial canònica

ii. Separacions i divorcis de mutu acord i contenciosos

iii. Assessorament i redacció de convenis prematrimonials

iv. Reclamació de pensions

v. Reclamació d’aliments entre parents

vi. Custòdia de menors

vii. Procediments d’incapacitació

viii. Procediments sobre filiació, paternitat i maternitat.